برگزیدگان پنجمین جشنواره سراسری شعر نیاوران معرفی شدند و از آنها تقدیر گردید. در این جشنواره سرکار خانم افسانه سادات  حسینی، دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور، برگزیده ی پنجمین جشنواره ی سراسری شعر «نیاوران» درفرهنگسرای نیاوران تهران شد. روابط عمومی دانشگاه نیشابور ضمن تبریک به مناسبت کسب این موفقیت ارزنده و تقدیر بجهت این افتخار آفرینی، برای ایشان توفیقات روزافزون از درگاه خداوند متعال خواستار است.