روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۹/۷ تعدادی از دانشجویان دانشگاه نیشابور جهت اهدای خون در محل سازمان انتقال خون حضور یافتند.

 با توجه به فراخوان سازمان انتقال خون کشور در خصوص کمبود موجودی خون این سازمان، دانشجویان کانون هلال احمر دانشگاه نیشابور جهت اهدای خون در محل سازمان انتقال خون نیشابور حضور یافتند و در این حرکت خدا پسندانه شرکت کردند.