روز چهارشنبه مورخ 6 آذرماه سال جاری، جناب آقای دکتر گرمابی نماینده محترم شهرستان نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، از دانشگاه نیشابور بازدید و با مسئولان این دانشگاه دیدار نمودند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه نیشابور، ایشان در این دیدار ضمن بازدید از بخشهای مختلف دانشگاه و اطلاع از روند تغییرات و تحولات و پیشرفتهای دانشگاه در حوزه عمرانی، از خوابگاه دختران نیزکه ابتدای سال تحصیلی جدید به پردیس دانشگاه انتقال یافت، بازدید نمودند.