به همت دانشجویان کانون‌های فرهنگی دانشگاه نیشابور و به نفع  کودکان اتیسم، معلول و بی‌سرپرست نیشابور جنگ شاد کودکانه در آمفی تاتر دانشکده هنر  برگزار شد. در این جشن برنامه‌های شادی شامل اجرای نمایش عروسکی، استندآپ کمدی، پخش فیلم کودکانه، اهدای جوایز و ... برگزار شد.