به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر صادقی سمرجانی طی حکمی سرکار خانم دکتر زهرا دهقانی را به عنوان سرپرست گروه آموزشی فیزیک و شیمی  دانشگاه نیشابور منصوب کردند. در این حکم آمده است:

نظر به تجارب و شایستگی سرکار عالی به موجب این ابلاغ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به سرپرستی گروه  فیزیک و شیمی دانشگاه منصوب می شوید. امید است ضمن برنامه ریزی مناسب و با استفاده از خرد جمعی در پیشبرد اهداف دانشگاه موفق باشید. لازم به ذکر است سرکار خانم دهقانی عضو هیات علمی گروه آموزشی فیزیک و  مشاور امور بانوان دانشگاه نیشابور میباشند.

 

 

 همچنین حکم جناب آقای علی محمدی  به مدت یک سال دیگر به عنوان مدیر امور دانشجویی تمدید گردید. دکتر صادقی سمرجانی در این حکم ابراز امیدواری نمودند که ایشان با اتکال به خداوند متعال و رهنمودهای معاونت محترم دانشجویی، فرهنگی و همکاری با دیگر کارکنان در تحقق اهداف و توسعه کمی و کیفی دانشگاه موفق باشند.