پویش هفته ملی «سلامت بانوان ایران» همه ساله با هدف اطلاع رسانی و حساس سازی گروه‌های مختلف جامعه در خصوص اولویت‌های سلامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، برگزار می‌شود. در همین راستا کارگاه پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان های شایع در زنان با همت و هماهنگی «امور زنان و خانواده دانشگاه نیشابور» صبح روز شنبه مورخ 98/08/11 در محل سالن شورای ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی برای کارکنان و اعضای هیات علمی خانم دانشگاه برگزار گردید.