نشست هم اندیشی اساتید با موضوع « محرم از دو دیدگاه تاریخ و روانشناسی » با هدف بصیرت افزایی و ارتقای معرفتی اساتید و اعضای هیات علمی امروز 15 مهرماه در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه با حضور رییس دانشگاه نیشابور، معاونین محترم و اعضای محترم هیات علمی برگزار گردید. سخنرانان این نشست جناب آقای دکتر صادقی سمرجانی و دکتر استیلایی  بودند که به بررسی واقعه عاشورا از دو منظر تاریخی و روانشناسانه پرداختند.