به منظور ارتقای بهره وری و افزایش توانمندیهای کارکنان و آموزش مجازی ضمن خدمت ایشان، سامانه مدیریت یادگیری توسط گروه فناوری اطلاعات و رایانه دانشگاه نیشابور راه اندازی گردید.

 

جهت دسترسی به این سامانه لطفا از لینک ذیل استفاده فرمائید.

سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه نیشابور

 

جلسه آموزشی سامانه مدیریت یادگیری (آموزش مجازی دانشگاه نیشابور)

 

جلسه آموزشی سامانه مدیریت یادگیری (آموزش مجازی دانشگاه نیشابور)