روز چهارشنبه مورخ 98/5/16 دکتر حسن صادقی سمرجانی رئیس دانشگاه نیشابور به همراه رئیس اداره آموزش و پرورش میان جلگه جناب حجت الاسلام عربخانی از اردوی جهادی دانشجویان بسیجی دانشگاه های شهرستان نیشابور در روستای آستایش منطقه میان جلگه بازدید نمودند. در این دیدار که با همراهی مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه، جناب حجت الاسلام قربانی، معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه جناب آقای دکتر باصفا، معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش و جمعی دیگر از همراهان ایشان  انجام گرفت از حضور دانشجویان در این اردو قدردانی گردید.