جناب آقای دکتر احسان امامی نیشابوری نماینده محترم تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در شهرستان نیشابور و دستیار محترم ایشان، با فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان نیشابور دیدار نمودند. در این دیدار که در تاریخ 98/4/24 صورت پذیرفت، ضمن ارائه گزارشی از آزمون های سراسری برگزار شده تحت مدیریت دانشگاه نیشابور در سطح شهرستان، مراتب کسب عنوان رتبه ممتاز و مجموعه برتر در برگزاری آزمون های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور، به حضور فرماندهی انتظامی شهرستان اعلام گردید. در این دیدار جناب آقای دکتر امامی نیشابوری از تعامل و همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان و همکاران ایشان در برقراری نظم و امنیت در خصوص اجرای آزمون ها تشکر فرمودند و کسب این موفقیت را در سایه ایجاد نظم و آرامش و همکاری نیروی انتظامی قلمداد کردند.در پایان این دیدار، از زحمات جناب سرهنگ حسین دهقانپور فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان نیشابور، با اهدای لوح سپاس از طرف ریاست دانشگاه نیشابور جناب آقای دکتر صادقی سمرجانی، تقدیر به عمل آمد.