همزمان با سالروز ولادت امام رضا(ع) و در دیدار جناب آقای دکتر صادقی سمرجانی، با معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور، ضمن ارائه گزارش از آزمون های سراسری برگزار شده، با مدیریت دانشگاه نیشابور در سطح شهرستان، مراتب کسب عنوان رتبه ممتاز و مجموعه برتر در برگزاری آزمون های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور، به حضور فرماندار محترم اعلام گردید. در این دیدار جناب آقای دکتر صادقی سمرجانی از تعامل و همکاری فرماندار محترم، در خصوص هماهنگی سازمان ها و دستگاه های اجرایی و خدماتی شهرستان، قبل و در حین برگزاری آزمون ها تشکر نمودند.در این دیدار جناب آقای دکتر احسان امامی نیشابوری نماینده محترم تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در شهرستان نیشابور و دستیار محترم ایشان  نیز حضور داشتند. در پایان این دیدار، از زحمات جناب آقای مهندس شیبانی معاونت محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور، با اهدای لوح سپاس از طرف ریاست دانشگاه نیشابور، تقدیر به عمل آمد.