با عنایات خداوند متعال و در ذیل توجهات ریاست محترم، دانشگاه نیشابور مفتخر به کسب عنوان رتبه ممتاز و مجموعه برتر در برگزاری آزمون های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور گردید. در همین راستا توسط جناب آقای دکتر ابراهیم خدایی، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور لوح تقدیری به جناب آقای دکتر صادقی سمرجانی ریاست محترم دانشگاه نیشابور و جناب آقای دکتر احسان امامی نیشابوری نماینده محترم تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در شهرستان نیشابور تقدیم گردید.این موفقیت مرهون تلاش و زحمات کلیه همکاران و عوامل محترم اجرایی از جمله: نماینده محترم تام الاختیار، رئیس محترم حراست، دستیار محترم نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در شهرستان و مدیران محترم حوزه های برگزاری آزمون و دیگر همکاران و عوامل اجرایی، نائل گردیده است. این موفقیت را به خانواده بزرگ دانشگاه نیشابور تبریک عرض می نمائیم.