مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای توانمند سازی و استفاده از ظرفیت های پژوهشی کشور و معرفی پژوهشگران ایرانی به جامعه علمی جهانی و دریافت طرحهای پژوهشی با کیفیت بالا، طرحهای خود را با عناوین : جندی شاپور( برنامه پژوهشی مشترک ایران و فرانسه) پیترو دلاواله( برنامه پژوهشی مشترک ایران و ایتالیا)   ICRP   ( برنامه پژوهشی مشترک با 29 کشور جهان)، سیمرغ، آیسد، ایکارد و......اطلاع رسانی می کند. لازم به ذکر است فراخوان اولویت های پژوهشی سال 1398 در سایت مرکز به آدرس www.cissc.ir قرار گرفته است. ازپژوهشگران وعلاقمندان طرحهای پژوهشی دعوت می شود برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مرکز مراجعه نمایند.