برگزاری جلسه پرسش و پاسخ اعضای شورای صنفی دانشجویان دانشگاه نیشابور با رئیس دانشگاه و معاون دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی جلسه پرسش و پاسخ اعضای شورای صنفی دانشجویان دانشگاه نیشابور با رئیس دانشگاه روز سه شنبه 24 اردیبهشت ماه به مناسبت هفته سراهای دانشجویی در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که معاون دانشجوی، فرهنگی و مدیر دانشجویی نیز حضور داشتند، دکتر صادقی سمرجانی، ریاست دانشگاه، ضمن عرض خوش آمدگویی به اعضای شورای صنفی دانشگاه، هدف از برگزاری چنین جلساتی را بررسی و رفع مشکلات صنفی و رفاهی دانشجویان در حوزه های مختلف با استفاده از مشارکت و خرد جمعی دانست. در ادامه، اعضای شورای صنفی سؤالات خود را مطرح نموده و مسئولین به سؤالات دانشجویان پاسخ دادند. گفتنی است وظیفه شورای صنفی، انعکاس و پیگیری امور صنفی و رفاهی دانشجویان اعم از: امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تربیت بدنی، رفاهی، تغذیه و خوابگاه های دانشجویی از طریق مسئولان ذیربط و مشارکت و نظارت بر امور محوله می-باشد.