اداره تربیت بدنی دانشگاه نیشابور با همت انجمن ورزشی دانشجویی دانشگاه، مسابقات ورزشی را به مناسبت هفته خوابگاهها (هفتم الی سیزدهم اردیبهشت 98 ) در سرای دانشجویی نشاط 1و2 برگزار نمود.