نشست پرسش و پاسخ با محوریت موضوعات فرهنگی و اجتماعی در تاریخ 23 اردیبهشت ماه با حضور حجت السلام قربانی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و جناب آقای دکتر باصفا معاونت محترم فرهنگی- دانشجویی در محل سرای دانشجویی نشاط 2 برگزار شد. در این نشست که به همت "انجمن اسلامی توسعه و فرهنگ" دانشگاه نیشابور مهیا شده بود ابتدا فرزاد خزاعی دبیر این تشکل ضمن خوش آمد گویی به حضار نقد کوتاهی در رابطه با زندگی خوابگاهی عنوان نمود. سپس حجت الاسلام قربانی در رابطه با نداشتن دید جنسیتی در دانشگاه ها نکاتی را خاطر نشان کردند، بعد از سخنان ایشان جناب آقای دکتر باصفا با یادآوری این موضوع که دانشگاه نیشابور، دانشگاهی نوپاست به برخی از نکات اشاره فرمودند.قسمت عمده ای از این جلسه صرف پرسش وپاسخ دانشجویان و مسئولین دانشگاه گردید.