حوزه پژوهشی دانشگاه نیشابور به منظور ارتقا سطح مهارتهای گفتاری و شنیداری زبان انگلیسی، اساتید و پرسنل محترم دانشگاه، سلسله کارگاه های زبان مقدماتی و پیشرفته را برگزار می کند. کارگاه مهارتهای گفتاری و شنیداری مقدماتی زبان در روزهای شنبه و سه شنبه و کارگاه پیشرفته روزهای یکشنبه در محل لابراتوار زبان  برگزار می شود. شایان ذکر است که این کارگاه ها با استقبال حداکثری همکاران دانشگاه همراه بوده است.