بمناسبت هفته خوابگاهها وبه همت دانشجویان دانشکده هنر،نمایشگاه وبازارچه ای از تولیدات هنری دانشجویان این دانشکده درمحل ساختمان آموزشی پردیس دانشگاه نیشابور برگزار گردید. این بازارچه با استقبال خوب دانشجویان و کارکنان دانشگاه مواجه شد.