بمناسبت هفته خوابگاه‌ها در اردیبهشت‎‌ماه سال جاری اتاق نمونه بهداشتی در سراهای دانشجویی خواهران و برادران انتخاب شدند. در این رویداد که به همت کانون همیاران سلامت و مرکز مشاوره دانشگاه انجام شد، اتاق ۳۰۶ خوابگاه خواهران (آتنا ناظمی، مهدیه دلیر جلایر، زهرا گودرزی، زهره خداپرست، تکتم محمدزاده، زینب شهریور) و اتاق ۱۰۴ خوابگاه برادران (علیرضا اربقایی، احمدرضا اربقایی، سید محمد حسن امامی، سید علیرضا بهروز) به عنوان اتاق نمونه خوابگاه‌ها انتخاب شدند.ضمنا از طرف معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از افراد این اتاق‌ها تقدیر بعمل خواهد آمد.