مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی جناب آقای ناصر نبی زاده طی حکمی استاد رضا قره باغی عضو هیآت علمی گروه مجسمه سازی دانشکده هنر دانشگاه نیشابور را به عنوان داور دومین جشنواره ملی مجسمه های نمکی تالاب گچی منصوب نمودند. روابط عمومی ضمن تبریک این انتصاب برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می نماید.