روز چهارشنبه 28/1/98 با حضور ریاست دانشگاه نیشابور، دکتر صادقی سمرجانی و هیات همراه در دانشگاه حکیم سبزواری  نشست مشترکی با حضور اعضای هیات رئیسه این دانشگاه برگزار شد. در این نشست تفاهم نامه ای به منظور ایجاد گسترش همکاری های آموزشی، هنری، تحقیقاتی و فناوری میان دو دانشگاه در راستای استفاده از ظرفیت های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی منعقد گردید. در بندهایی از این تفاهم نامه به ایجاد تسهیلاتی در زمینه ی تبادل استادان و دانشجویان به منظور گذراندن دوره های فرصت مطالعاتی و تحقیقاتی، سفرهای علمی و فرهنگی ، همکاری در زمینه استفاده از آزمایشگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی برای انجام پژوهش های علمی، همکاری در زمینه انجام پروژه های مشترک علمی بین المللی هیات علمی، افزایش تعاملات بین المللی با دانشگاههای خارج از کشور به صورت مشترک، برگزاری دوره های آموزشی آزاد ، مجازی و کارگاههای هنری و... اشاره شده است.