نظر به اهمیت بیماری فشار خون و نقش بسیار مهم آگاهی در عدم ابتلا به آن و افزایش کیفیت زندگی افراد جامعه، پویش علمی (فشارخونت چنده) توسط دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی  شهرستان نیشابور در حال برگزاری است. بر این اساس روز سه شنبه 98/1/27 جلسه ای با حضور اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه نیشابور، جناب آقای دکتر برجی معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی و جناب آقای مهندس مسیح آبادی جانشین معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی در محل سالن شورای سازمان مرکزی تشکیل شد. در این جلسه مهندس مسیح آبادی به پر فشاری خون بعنوان یکی از بیماریهای مزمن شایع و یک عامل خطر عمده برای بیماریهای قلبی- عروقی ، سکته مغزی و اولین عامل مرگ و میر در کشور اشاره کردند. همچنین جناب آقای دکتر برجی به  نقش و اهمیت  آموزش و آگاهی، نگرش و رفتارهای پیشگیری کننده از فشار خون بالا اشاره کرده و در ادامه سخنان خود خواستار مشارکت جدی  اعضای محترم هیئت علمی و اساتید محترم در این پویش علمی شدند.