دکترحسن صادقی سمرجانی رئیس محترم دانشگاه نیشابور به همراه مسئولین دانشگاه به مناسبت میلاد امام حسین (ع) و  حضرت ابوالفضل (ع) و  روز پاسدار و جانباز ضمن دیدار با فرماندهی محترم تیپ 21 امام رضا( ع) و فرماندهی محترم ناحیه مقاومت بسیج شهرستان با  تبریک اعیاد شعبانیه ، بر تداوم اتحاد و همبستگی بین مراکز علمی و نهادهای نظامی تاکید نمودند ایشان همچنین  ضمن محکوم نمودن رفتار وقیحانه اخیر رئیس جمهور آمریکا افزودند: این گونه حرکات  قطعاً باعث همبستگی بیشتر ملت ایران و محبوبیت روزافزون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد شد .