در آستانه ماه رجب و سالروز میلاد امام باقر علیه السلام نهاد رهبری دانشگاه با همکاری معاونت دانشجویی-فرهنگی و هم اندیشی اساتید و باهدف ارتقاءمعرفتی اساتید و دانشجویان محترم دانشگاه با حضور استاد موسوی فاضل دو کارگاه آموزشی برگزار کرد :

حلسه اساتید و اعضاءهیات علمی با موضوع اصوول روابط عاطفی همسران برای تحکیم خانواده و رسیدن به آرامش مطلوب  وعده داده شده در قران به عنوان هدف ازدواج

جلسه دانشجویان با موضوع چگونه عاشق شویم با پرداختن به موضوع رابطه دختر و پسر به آسیبهای ان  قبل از لزدواج پرداخته و در پایان به سئوالات دانشجویان پاسخ داده شد.