نهال‌هایی که به همت کانون محیط زیست دانشگاه نیشابور و همکاری اداره محیط زیست شهرستان نیشابور تهیه شده بود جهت بهره برداری در زمان مناسب در محل خزانه دانشگاه کاشته شدند.

همزمان با اسفند ماه و ایام درختکاری با پیگیری‌های خانم عابدی، دبیر کانون محیط زیست دانشگاه نیشابور و کمک اداره محترم محیط زیست شهرستان، تعداد 500 اصله نهال شامل نهال‌های زیتون تلخ، توت، زبان گنجشک و کاج از اداره منابع طبیعی شهرستان تحویل گرفته شد. این نهال‌ها جهت بهره‌برداری کامل در زمان مناسب در خزانه دانشگاه نیشابورکاشته شده و نگهداری می‌شوند.