به گزارش روابط عمومی دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 12/10/97 با حضور ریاست دانشگاه، دکتر صادقی سمرجانی و هیات همراه در دانشگاه هنر، نشست مشترکی با حضور اعضای هیات رئیسه دانشگاه هنر برگزار شد. در این نشست تفاهم نامه ای به منظور ایجاد گسترش همکاری های آموزشی، هنری، تحقیقاتی و فناوری میان دو دانشگاه در راستای استفاده از ظرفیت های هنری، پژوهشی،آموزشی و فرهنگی منعقد گردید. در بندهایی از این تفاهم نامه به ایجاد تسهیلاتی در زمینه ی تبادل استادان و دانشجویان به منظور گذراندن دوره های فرصت مطالعاتی و تحقیقاتی، سفرهای علمی و فرهنگی ، افزایش تعاملات بین المللی با دانشگاههای خارج از کشور به صورت مشترک، برگزاری دوره های آموزشی آزاد ، مجازی و کارگاههای هنری و... اشاره شده است.