به منظور ایجاد، گسترش، همفکری و همکاری های آموزشی- پژوهشی و ارتقای جایگاه علم و فرهنگ در سطح شهرستان نیشابور، تفاهم نامه ای بین آقایان دکتر حسن صادقی سمرجانی ریاست دانشگاه نیشابور و حسین مهرآبادی ریاست محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان نیشابور به امضا رسید. به موجب این تفاهم نامه دو طرف متعهد به همکاری متقابل در زمینه های اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک، انجام امور مطالعاتی و تبادل اطلاعات، همکاری مشترک انجمن های علمی دانش آموزان و دانشجویان، برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های کوتاه مدت و... گردیدند. این تفاهم نامه در 7ماده و در تاریخ 8/9/97 منعقد شده است و برای مدت سه سال معتبر می باشد.