ریاست دانشگاه نیشابور طی حکمی سرکار خانم دکتر زهرا دهقانی را به عنوان مشاور امور بانوان دانشگاه منصوب نمودند. در این حکم آمده است:

با توجه به تعهد، سوابق علمی و تجارب سرکار عالی، به‌موجب این ابلاغ با حفظ عنوان و پست سازمانی به‌عنوان «مشاور امور بانوان دانشگاه» منصوب می‌شوید.انتظار دارم با همکاری سایر بانوان فرهیخته دانشگاه و حوزه‌های مختلف دانشگاه، در زمینه امور بانوان با محوریت تحکیم بنیان خانواده، کاهش مشکلات، توانمندسازی بانوان با هدف امنیت پایدار خانواده و ارتقاء نقش و جایگاه آنان در خانواده و محیط کار، به انجام امور محوله با رعایت قانون مداری اهتمام ورزید. توفیقات روزافزونتان را از درگاه ایزدمنان مسئلت دارم.