با توجه به آغاز فعالیت انجمن های علمی دانشجویی، کانون های فرهنگی هنری مذهبی و تشکل های صنفی در سال تحصیلی 97-96، اولین جلسه و نشست صمیمی دبیران نهادهای مذکور با حضور ریاست محترم دانشگاه در تاریخ 10 آذر ماه و در محل سالن جلسات ساختمان سازمان مرکزی برگزار شد.

در ابتدای برنامه جناب آقای دکتر باصفا معاونت محترم دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی حضور دانشجویان در نهاد های علمی فرهنگی را تشویق و انتصاب ایشان را به سمت دبیری نهاد های علمی فرهنگی تبریک گفتند. در ادامه ریاست محترم دانشگاه نیز انتصاب دبیران انجمن های علمی، کانون های فرهنگی هنری و دینی و همچنین تشکل های صنفی دانشجویی را به ایشان تبریک و آرزوی موفقیت در ادامه فعالیت ها را آرزو نمودند. در ادامه ریاست محترم دانشگاه توضیحاتی پیرامون فعالیت های انجام شده در راستای ارتقای سطح علمی و فرهنگی دانشگاه و هم چنین دستاوردهای دانشگاه نیشابور در زمینه روابط و فعالیت های مشترک با دانشگاه های مطرح خارج از کشور عنوان نمودند و در انتها خطاب به دانشجویان انتظار خود را حضور پررنگ در فعالیت های علمی فرهنگی و بالا بردن نام دانشگاه در حوزه های مختلف علمی و فرهنگی سطح کشور عنوان نمودند. از دیگر انتظارات ایشان می توان به فعال نمودن گروه های آموزشی مرتبط با نهاد های علمی و اساتید رشته های مختلف در خصوص همکاری با دیگر دانشگاه های سطح شهرستان و یا برون استان نام برد.

پس از سخنرانی ریاست محترم دانشگاه کلیتی از فرآیند هفدهمین دوره انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شامل آغاز مراحل تبلیغات، فرایند اخذ رای و اعلام نتایج پخش شد.

پس از پخش کلیپ، دانشجویان و دبیران نهاد های علمی و فرهنگی به ترتیب برنامه های پیش روی انجمن یا کانون خود و همچنین برخی مشکلات صنفی موجود را عنوان نمودند که در انتها ریاست محترم دانشگاه و همچنین معاون محترم دانشجویی و فرهنگی ضمن حمایت از برنامه های علمی و فرهنگی پیش روی انجمن ها و کانون ها راجع به برخی مشکلات صنفی توضیحاتی ارائه نمودند.