آقای دکتر صادقی سمرجانی، ریاست دانشگاه طی حکمی آقای دکتر داود عمارتی مقدم را به سمت سرپرست امور پژوهشی دانشگاه منصوب کردند. در متن این حکم امده است:

احتراماً نظر به شایستگی و تجربیات ارزنده شما در امور پژوهشی به موجب این حکم به سرپرستی امور پژوهشی دانشگاه منصوب می شوید. امید است با بهره گیری از توان و تجربه خود، همکاری و همفکری اعضای محترم هیأت علمی زمینه افزایش رشد و توسعه فعالیتهای پژوهشی دانشگاه را فراهم آورید. موفقیت شما را در انجام این مسئولیت مهم از درگاه خداوند متعال مسالت می نمایم. همچنین جناب آقای دکتر صادقی سمرجانی از زحمات سرکار خانم دکتر قاسمی در حوزه امور پژوهشی تقدیر و تشکر نمودند.

روابط عمومی دانشگاه این انتخاب را به ایشان تبریک عرض می نماید.