جلسه هم اندیشی هیات رئیسه دانشگاه با حضور جناب آقای دکتر صدیقی معاون محترم وزیر علوم تحقیقات، فناوری و جناب آقای دکترگرمابی نماینده محترم شهرستان نیشابور و فیروزه و همچنین جناب آقای مهندس شیبانی فرماندار محترم شهرستان برگزار شد. در این جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر حسن صادقی سمرجانی گزارشی از اهم فعالیت های عمرانی و علمی دانشگاه ارائه نمودند و ایجاد فضای آموزشی و توسعه آموزش و پژوهش و روابط بین الملل را به عنوان اولویت های دانشگاه نیشابورمطرح کردند. همچنین آقای دکتر گرمابی ضمن تشکر و قدردانی ویژه از حضور آقای دکتر صدیقی در دانشگاه نیشابور از اختصاص اعتبار ویژه به دانشگاه ابراز امیدواری نمودند. در ادامه جلسه جناب مهندس شیبانی از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود و بسترسازی لازم در جهت پیشرفت شهرستان، به خصوص دانشگاه نیشابور صحبت فرمودند جناب آقای دکتر صدیقی با ابراز خرسندی از حضور در دانشگاه نیشابور افزودند با توجه به شرایط و نیازها و پتانسیل منطقه لازم است به دانشکده هنر توجه ویژه ای مبذول گردد. همچنین ایشان توجه به توسعه فضاهای خوابگاهی و جذب اعتبارات مالی را به عنوان یک گام مؤثر در توسعه دانشگاه دانستند.

در ادامه آقای دکتر حسن باصفا معاونت محترم دانشجویی- فرهنگی کمبودهای شدید دانشگاه  را در زمینه‌های خوابگاه، فضای ورزشی و مشاوره برشمردند؛ همچنین ایشان توضیحات مبسوطی در مورد حوزه تغذیه، مشاوره، خانه تندرستی، کمیته انضباطی، کارگاه های آموزشی و ایجاد فضای فیزیکی جهت موارد مهم دانشجویان، ارائه نمودند.