در این جلسه در حضور مدیران و اعضای هیأت علمی دانشگاه و با هدف ارائه نتایج و دستاوردهای سفر اعضای هیأت علمی دانشگاه نیشابور به کشور چین برگزار شد، نخست دکتر صادقی سمرجانی ریاست دانشگاه در خصوص سیاست های دانشگاه برای بین المللی سازی آموزش و پژوهش سخنرانی نمودند. ایشان با اشاره به اهمیت برقراری ارتباط علمی و آکادمیک با کشورهای دیگر تأکید کردند که دانشگاه نیشابور در زمینه تبادل استاد و دانشجو، انجام پروژه های مشترک پژوهشی، برگزاری کنفرانس و سمینارهای علمی مشترک با دیگر دانشگاه ها همکاری خواهد نمود. ایشان همچنین به اهمیت برقراری رابطه با کشورهای منطقه و آسیایی پرداختند و افزودند که رویکرد غالب در دانشگاه نیشابور به سمت ایجاد رابطه با کشورهای با سابقه تاریخی و تمدنی مشترک با ایران می باشد.

سپس دکتر مهرانی راد گزارش مبسوطی از سفر چین ارائه دادند و جزئیات قرارداد دانشگاه نیشابور با دانشگاه علوم و فناوری چین را بیان کردند. ایشان توضیحاتی برای برنامه جلسات و مذاکرات و تفاهم نامه های صورت گرفته با دانشگاه های دیگر در کشور چین را نیز ارائه دادند. مدیر دفتر روابط بین الملل دانشگاه در پایان فرصت های پژوهشی و آموزشی ایجاد شده برای اعضای هیأت علمی دانشگاه را برشمردند و ابراز امیدواری کردند که تعاملات بین المللی دانشگاه با قرارداد و تفاهم نامه های امضا شده با دیگر دانشگاه ها افزایش یابد.