جناب آقای دکتر رضا محمدی دانشیار گروه ریاضی و آمار به عنوان داور پایگاه استنادی Mathematical Reviews انتخاب شدند. پایگاه داده Mathematical Reviews به همراه نسخه الکترونیکی خود MathSciNet  از انتشارات انجمن ریاضی امریکا می باشد که بزرگترین پایگاه نقد، ارزیابی، مرور و چکیده نگاری مقالات ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر نظری را در جهان تشکیل می دهد.