به اطلاع می رساند دانشگاه نیشابور در نظر دارد برای نیمسال تابستانی 1397-1398 دروس عمومی و تخصصی طبق زمان بندی ذیل ارائه نماید. متقاضیان  می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه نیشابور به آدرس neyshabur.ac.ir مراجعه نمایند.

 

تقویم آموزشی ترم تابستان

ثبت نام اولیه (برای دانشجویان سایر دانشگاهها )

از 20/3/1397 لغایت 19/4/1397

انتخاب واحد برای دانشجویان دانشگاه نیشابور

از 19/4/1397 لغایت 19/4/1397

حذف دروس به علت به حد نصاب نرسیدن

20/4/1397

شروع کلاس ها

23/4/1397

پایان کلاس ها

24/5/1397

امتحانات

29/5/1397

اطلاعیه نیم سال تابستان 1397-1398

(مربوط به دانشجویان سایر دانشگاهها)

دانشجویان دانشگاه نیشابور از طریق پرتال آموزشی اقدام نمایند و نیازی به ارائه مدارک ذیل نمی باشد

به اطلاع می رساند دانشگاه نیشابور در نظردارد دروسی در نیمسال تابستان 1397 ارائه نمایید.

دانشجویان گرامی سایر دانشگاهها در صورت تمایل به ثبت نام واحد های مورد نیاز می بایست مراحل زیر را طی نمایند.

1.ارسال مدارک زیر به آدرس ایمیل این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید   تا تاریخ  19/4/1397

تصویر فرم درخواست مهمانی تایید شده توسط آموزش دانشگاه مبدا

تصویر شناسنامه تمام صفحات

تصویر کارت ملی پشت و رو

تصویر کارت دانشجویی

تصویر فیش واریزی به مبلغ شهریه ثابت مطابق جدول زیر به شماره حساب    455842409    به نام حساب شهریه دانشجویی دانشگاه نیشابور                   نزد بانک تجارت شعبه قدس نیشابور

توجه  توجه

تشکیل کلاس ها منوط به حد نصاب رسیدن متقاضیان هر درس می باشد

دانشگاه در ترم تابستان از ارائه خدمات رفاهی شامل سلف معذور است .خوابگاه خودگردان با هزینه تعریف شده قابل استفاده است.

کلاس ها از تاریخ 23/4/1397 لغایت 24/5/1397 و امتحانات در تاریخ 29/5/1397 برگزار می شود

درصورت عدم مراجعه انصراف و یا حذف دروس انتخاب شده به هر دلیلی توسط دانشجو شهریه واریز شده مسترد نخواد شد.

حذف و اضافه در ترم تابستان امکان پذیر نیست.

کلاسهای دروس عمومی به صورت حضوری و دروس تخصصی و پایه به صورت غیر حضوری می باشد

دانشجویان دانشگاه نیشابور که حداکثر 26 واحد درسی باقی مانده دارند میتوانند حداکثر 6 واحد درسی تخصصی را انتخاب نمایند.

هزینه شهریه ثابت و متغیر به شرح جدول زیر می باشد:

جدول شهریه تابستان

شهریه ثابت

شهریه متغیر(به ازای هر واحد)

هشتصد هزار ریال 800000 ریال

دروس عمومی

دویست و پنجاه هزار ریال 250000

دروس پایه

سیصد هزار ریال 300000

دروس تخصصی

سیصد و پنجاه هزار ریال350000

تقویم آموزشی ترم تابستان

ثبت نام اولیه (برای دانشجویان سایر دانشگاهها )

از 20/3/1397 لغایت 19/4/1397

انتخاب واحد برای دانشجویان دانشگاه نیشابور

از 19/4/1397 لغایت 19/4/1397

حذف دروس به علت به حد نصاب نرسیدن

20/4/1397

شروع کلاس ها

23/4/1397

پایان کلاس ها

24/5/1397

امتحانات

29/5/1397

دروس عمومی

عنوان درس

زمان تشکیل کلاس

ساعت کلاس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

اندیشه اسلامی 1

یکشنبه

دوشنبه

8-12

8-12

29/5/1397

10

اندیشه اسلامی 2

یکشنبه

دوشنبه

8-12

8-12

29/5/1397

10

تاریخ تحلیلی صدراسلام

یکشنبه

دوشنبه

16-20

16-20

29/5/1397

10

آیین زندگی –اخلاق اسلامی

یکشنبه

دوشنبه

16-20

16-20

29/5/1397

10

تفسیر موضوعی قرآن

سه شنبه

چهارشنبه

8-12

8-12

29/5/1397

10

دانش خانواده و جمعیت

سه شنبه

چهارشنبه

16-20

16-20

29/5/1397

10

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

سه شنبه

چهارشنبه

16-20

8-12

29/5/1397

10

جدول لیست دروس

عنوان درس

رشته تحصیلی

تاریخ امتحان

زمان امتحان

هنر هند باستان

باستان شناسی

29/5/1397

10

باستان شناسی و هنر عیلام

باستان شناسی

29/5/1397

10

باستان شناسی هنر یونان و روم

باستان شناسی

29/5/1397

10

هنر خاور دور (چین و ژآپن)

باستان شناسی

29/5/1397

10

باستان شناسی هنر ساسانی

باستان شناسی

29/5/1397

10

تاریخ عمومی هنر

باستان شناسی

29/5/1397

10

هنر نقاشی و مینیاتور در ایران

باستان شناسی

29/5/1397

10

فنون یادگیری

زبان وادبیات انگلیسی

29/5/1397

10

واژگان

زبان وادبیات انگلیسی

29/5/1397

10

کلیات زبان شناسی1

زبان وادبیات انگلیسی

29/5/1397

10

کلیات زبان شناسی2

زبان وادبیات انگلیسی

29/5/1397

10

سیری در تاریخ ادبیات 1

زبان وادبیات انگلیسی

29/5/1397

10

شعر معاصر جهان

زبان وادبیات انگلیسی

29/5/1397

10

رمان 1

زبان وادبیات انگلیسی

29/5/1397

10

نمایشنامه

زبان وادبیات انگلیسی

29/5/1397

10

روش تحقیق1

زبان وادبیات انگلیسی

29/5/1397

10

روش تحقیق 2

زبان وادبیات انگلیسی

29/5/1397

10

فیزیک 1

فیزیک

29/5/1397

10

فیزیک 2

فیزیک

29/5/1397

10

فیزیک 3

فیزیک

29/5/1397

10

مکانیک تحلیلی 1

فیزیک

29/5/1397

10

مکانیک تحلیلی2

فیزیک

29/5/1397

10

الکترو مغناطیس 1

فیزیک

29/5/1397

10

الکترو مغناطیس 2

فیزیک

29/5/1397

10

ریاضی فیزیک 1

فیزیک

29/5/1397

10

ریاضی فیزیک 2

فیزیک

29/5/1397

10

مکانیک کوانتومی 1

فیزیک

29/5/1397

10

مکانیک کوانتومی 2

فیزیک

29/5/1397

10

شیمی عمومی

فیزیک

29/5/1397

10

متون نظم2 قسمت اول شاهنامه 1

زبان و ادبیات فارسی

29/5/1397

10

متون نثر 1متون ادبی تاریخی باتاکید بر تاریخ بیهقی

زبان و ادبیات فارسی

29/5/1397

10

متون نظم 3 قسمت سوم نظامی

زبان و ادبیات فارسی

29/5/1397

10

متون نظم 4  قسمت سوم مثنوی معنوی 1

زبان و ادبیات فارسی

29/5/1397

10

متون نظم 4  قسمت چهارم مثنوی معنوی 2

زبان و ادبیات فارسی

29/5/1397

10

متون نثر 4 متون ادبی عرفانی با تاکیدبر مرصاد العباد

زبان و ادبیات فارسی

29/5/1397

10

تاثیر قرآن و حدیث در ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

29/5/1397

10

مقدمات زبان شناسی

زبان و ادبیات فارسی

29/5/1397

10

زبان تخصصی قسمت اول

زبان و ادبیات فارسی

29/5/1397

10

زبان تخصصی قسمت دوم

زبان و ادبیات فارسی

29/5/1397

10