رئیس دانشگاه  طی پیامی از حضور اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان بویژه دانشجویان گرامی در مراسم استقبال از ریس جمهور و کاروان تدبیر و امید در سفر به شهرستان نیشابور تشکر و قدردانی كرد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه متن پیام به این شرح می باشد:

بسمه تعالی

 بدینوسیله از حضور اعضای محترم هیات علمی، کارکنان و دانشجویان محترم که در مراسم استقبال از رئیس جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر حسن روحانی و کابینه دولت تدبیر و امید شرکت نمودند صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم.

                                                                                                                                                                                                             دکتر حسن صادقی سمرجانی