امروز سه شنبه 11  اردیبهشت 97 برنامه دیدار و مسئولین و خیرین از پیشرفتهای عمرانی دانشگاه نیشابور برگزار گردید. در ابتدای برنامه ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر حسن صادقی سمرجانی به ایراد سخنرانی پرداختند و گزارش جامعی از فعالیت های مختلف در حوزه‌های عمرانی علمی و پژوهشی دانشگاه ارائه نمودند. در ادامه برنامه پس از پخش نماهنگ اقدامات عمرانی دانشگاه، معاون استاندار و فرماندار محترم شهرستان نیشابور جناب آقای مهندس شیبانی ضمن تبریک اعیاد با اشاره به پیشرفت‌های جامع و چشمگیر شهرستان نیشابور سال ۱۳۹۷ را سال دانشگاه نیشابور در شهرستان دانستند و اظهار امیدواری کردند که در این سال بتوان گام‌های استواری را در این راه برداشت. پس از اجرای ویژه برنامه نیمه شعبان، آقای دکتر همایون شاهین آریا از وزارت متبوع به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان به عرصه علم و فناوری و پیشرفت های پیش رو اشاره نمودند و ابراز امیدواری کردند که شهرشتان نیشابور و بویژه دانشگاه نیشابور بتواند در این راستا گام های استواری بردارد. در پایان پس از بازدید از پروژه های عمرانی سطح دانشگاه، برنامه با ضیافت ناهار به پایان رسید.