این نقاشی دیواری با موضوع ۳۵ داستان از شاهنامه فردوسی در محل حاشیه میدان فردوسی مشهد و به سرپرستی استاد عباس شهسواری در حال اجراست. در اجرای این طرح، از قواعد مینیاتور ایرانی استفاده شده است. این طرح که هم اکنون نیز در حال اجراست، توسط دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه نیشابور و موسسه آموزش عالی فردوس مشهد انجام می شود.

دانشجویان دانشکده هنر شرکت کننده در اجرای این طرح:طیبه کردستانی، پویا نعمتی، مهناز منیریه شفق، مهسا اخباری، داوود اقازاده، سمیرا هامون