برگزاری نشست هم اندیشی اعضای هیأت علمی دانشگاهی نیشابور با اساتید زبانشناس دانشگاه دولتی ایروان. در این نشست که با حضور معاونت محترم آموزشی و پژوهشی، مدیر امور بین الملل دانشگاه، روسای دانشکده ها و اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی و انگلیسی برگزار شد در خصوص پتانسیل همکاری بین دو دانشگاه تبادل نظر شد. پس از بررسی زمینه های مشترک علمی پژوهشگران دو دانشگاه، در راستای افزایش تعاملات بین المللی دو دانشگاه تفاهم ‌نامه‌ای همکاری دوجانبه امضا نمودند. همکاری برای انجام پروژه های علمی مشترک، تبادل استاد و دانشجو، برگزاری همایش های مشترک و نیز هدایت پایان نامه های مشترک از مفاد این تفاهم نامه میباشد.

شایان ذکر است که در راستای همکاریهای مشترک، نشست علمی "از ایروان تا نیشابور" روزهای سه شنبه و چهار شنبه هفته جاری در دانشگاه نیشابور برگزار خواهد شد.