اولین جشنواره ملی سالیانه خیام
برگزاری نشست صمیمانه هیأت رئیسه دانشگاه نیشابور با اعضای هیئت علمی و کارکنان
برگزاری نشست صمیمانه هیأت رئیسه دانشگاه نیشابور با اعضای هیئت علمی و کارکنان
برگزاری نشست صمیمانه هیأت رئیسه دانشگاه نیشابور با اعضای هیئت علمی و کارکنان
برگزاری نشست صمیمانه هیأت رئیسه دانشگاه نیشابور با اعضای هیئت علمی و کارکنان
اولین نمایشگاه و فروشگاه خیریه "رنگ عشق"
اولین نمایشگاه و فروشگاه خیریه "رنگ عشق"
اولین نمایشگاه و فروشگاه خیریه "رنگ عشق"
درباره شهر نیشابور

درباره شهر نیشابور

نیشابور یا نیشاپور یکی از شهرهای استان خراسان رضوی در شرق ایران می باشد. این شهر یکی از مهمترین مراکز فرهنگی، گردشگری، صنعتی و تاریخی استان خراسان رضوی و ایران می باشد. شهر نیشابور، مرکز شهرستان نیشابور و مرکز فرهنگی...