بازدید ریاست دانشگاه از سالن ورزشی در حال احداث و کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی
سالروز آزادی خرمشهر گرامی باد.
فراخوان مسابقه طراحی سردر دانشگاه
اختتامیه اولین جشنواره ملی سالانه خیام در دانشگاه نیشابور
اختتامیه اولین جشنواره ملی سالانه خیام در دانشگاه نیشابور
اختتامیه اولین جشنواره ملی سالانه خیام در دانشگاه نیشابور
اختتامیه اولین جشنواره ملی سالانه خیام در دانشگاه نیشابور
درباره شهر نیشابور

درباره شهر نیشابور

نیشابور یا نیشاپور یکی از شهرهای استان خراسان رضوی در شرق ایران می باشد. این شهر یکی از مهمترین مراکز فرهنگی، گردشگری، صنعتی و تاریخی استان خراسان رضوی و ایران می باشد. شهر نیشابور، مرکز شهرستان نیشابور و مرکز فرهنگی...