مراسم بازدید و کلنگ زنی پروژه های عمرانی دانشگاه نیشابور با حضور جناب آقای دکتر اسماعیلی مدیر کل نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مراسم بازدید و کلنگ زنی پروژه های عمرانی دانشگاه نیشابور با حضور جناب آقای دکتر اسماعیلی مدیر کل نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مراسم بازدید و کلنگ زنی پروژه های عمرانی دانشگاه نیشابور با حضور جناب آقای دکتر اسماعیلی مدیر کل نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مراسم معارفه دانشجویان نو ورود در دانشگاه نیشابور
مراسم معارفه دانشجویان نو ورود در دانشگاه نیشابور
مراسم معارفه دانشجویان نو ورود در دانشگاه نیشابور
فراخوان چهارمین دو سالانه ملی پوستر رضوی
لینک آدرس سامانه کارنامه سلامت دانشجویان ورودی جدید(کلیک کنید)
پردیس دانشگاه نیشابور

رویداد های پیش رو

درباره شهر نیشابور

درباره شهر نیشابور

نیشابور یا نیشاپور یکی از شهرهای استان خراسان رضوی در شرق ایران می باشد. این شهر یکی از مهمترین مراکز فرهنگی، گردشگری، صنعتی و تاریخی استان خراسان رضوی و ایران می باشد. شهر نیشابور، مرکز شهرستان نیشابور و مرکز فرهنگی...