فراخوان مسابقه طراحی سردر دانشگاه
دانشگاه نیشابور میزبان خیرین محترم فعال در حوزه فرهنگی و علمی
دانشگاه نیشابور میزبان خیرین محترم فعال در حوزه فرهنگی و علمی

رویداد های پیش رو

درباره شهر نیشابور

درباره شهر نیشابور

نیشابور یا نیشاپور یکی از شهرهای استان خراسان رضوی در شرق ایران می باشد. این شهر یکی از مهمترین مراکز فرهنگی، گردشگری، صنعتی و تاریخی استان خراسان رضوی و ایران می باشد. شهر نیشابور، مرکز شهرستان نیشابور و مرکز فرهنگی...