فراخوان چهارمین دو سالانه ملی پوستر رضوی
نشست رونمایی از پوستر چهارمین جشنواره دوسالانه پوستر رضوی
خوابگاه دانشجویی
پردیس دانشگاه نیشابور

رویداد های پیش رو

درباره شهر نیشابور

درباره شهر نیشابور

نیشابور یا نیشاپور یکی از شهرهای استان خراسان رضوی در شرق ایران می باشد. این شهر یکی از مهمترین مراکز فرهنگی، گردشگری، صنعتی و تاریخی استان خراسان رضوی و ایران می باشد. شهر نیشابور، مرکز شهرستان نیشابور و مرکز فرهنگی...